ÁSKRIFTAR SAMNINGUR

Binditími er 2 mánuðir.

Tilgangur samkomulagsins er að Normið Miðlun ehf. selji kaupanda mánaðarlega áskrift.

Samningur þessi tekur gildi við stofnun notanda.

Greiddur er einn mánuður og í framhaldinu gerir áskrifandi samning með 2 mánaða bindingu.

Greiðsla er gerð á kaupdegi. Tímabilið miðast við kaupdag hvers viðskiptavinar. 


Afhending

Áskrifandi fær sinn eigin hlekk til að hlusta.


Vöruskil og endurgreiðslur

Ekki er hægt að fá endurgreitt.

Ábyrgð

Áskrifanda er óheimilt að nýta efni af áskriftarsvæðinu nema til einkanota. Öll afritun, fjölritun og endurbirting er óheimil í hvaða formi sem er.

Uppsögn

Áskriftin heldur áfram þar til uppsögn berst á mínum síðum, óháð hlustun. Uppsagnarfrestur er tveir mánuðir og miðast við næstu mánaðarmót frá uppsögn.

Áskriftargjaldið er innheimt út frá samnings degi með sjálfvirkri skuldfærslu af kreditkorti eða debetkorti. Gjaldið er innheimt, óháð hlustun, þar til uppsögn er lögð inn með viðeigandi uppsagnarákvæði.

Takist skuldfærslan ekki fyrir mánaðargjaldinu, berst tölvupóstur til viðskiptavinar til áminningar. Áskriftin er engu að síður virk þar til sagt er upp. Ef tveir mánuðir eru ógreiddir lokast aðgangurinn ásamt því að send er önnur tilkynningu til viðskiptarvinar. Skuldfærsla fyrir fullu mánaðargjaldi er reynd aftur reglulega en ekki er opnað á aðgang aftur fyrr en skuldfærsla tekst. 

Normið Miðlun ehf. áskilur sér rétt til verðbreytinga. Áskriftargjald samninga getur hækkað einu sinni á ári um sem nemur hækkun á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar frá síðustu hækkun. Hækki Normið Miðlun ehf. gjaldið umfram það getur áskrifandi sagt upp áskriftinni fyrirvaralaust.


Trúnaður

Normið miðlun ehf. heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá kaupanda verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

Sendingar úr kerfi áskriftar kunna að nota persónuupplýsingar, s.s. búsetu, aldur eða viðskiptasögu, til að útbúa viðeigandi skilaboð til meðlima síðunnar. Þessar upplýsingar eru aldrei afhentar þriðja aðila. Áskrifendur geta ætíð afskráð sig og þannig neitað fyrirtækinu notkun á slíkum upplýsingum.


Varnarþing

Ákvæði og skilmála þessa ber að túlka í samræmi við íslensk lög. Komi upp ágreiningur eða telji einhver að hann eigi kröfu á hendur "Normið Miðlun ehf." á grundvelli ákvæða og skilmála, verður slíkum ágreiningi eða kröfu vísað til meðferðar hjá íslenskum dómstólum.